FLY PHOTORECEPTOR FLUORESCENCE IS RELATED TO UV SENSITIVITY

WS STARK, DG STAVENGA, B KRUIZINGA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)581-583
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNature
  Volume280
  Nummer van het tijdschrift5723
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit