Focus en resultaat in duurzaam inkopen. Een handreiking voor de ontwikkeling van criteria voor duurzaam inkopen door de (centrale) overheid

dr. F.J. (Frans) Sijtsma, drs. M. (Martijn) Broekhof, drs. C.M. (Karin) Ree, prof.dr. D.J.F. (Dirk Jan) Kamann, prof.dr. H.C. (Henk) Moll

OnderzoeksoutputProfessional

412 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Nederlandse overheid wil duurzamer inkopen. Belangrijk voor dit proces is dat de Tweede Kamer heeft aangegeven dat de Rijksinkopen in 2010 100% duurzaam moeten zijn en die van de lagere overheden 50% (volume in Euro). Dat wil zeggen bij 100% van de Rijksaankopen en investeringen (en bij 50% van de lagere overheden) moet duurzaamheid als zwaarwegend criterium worden meegenomen. SenterNovem en VROM hebben de RUG gevraagd om vanuit haar wetenschappelijke expertise te adviseren in de totstandkoming van het protocol voor duurzaam inkopen.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's71
ISBN van geprinte versie9789058030733
StatusPublished - 2008

Citeer dit