Folate status assessment and folic acid supplements in sickle cell disease

J B Schnog, F P van der Dijs, M R Fokkema, F D Muskiet, F A Muskiet

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)548
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of pediatric hematology oncology
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - nov.-2001

Citeer dit