Foliumzuur voor alle vrouwen die een kind wensen: een onjuist advies

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFolic acid for all women desiring a child: wrong advice
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)682-3
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume138
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 26-mrt.-1994

Citeer dit