Follicular Lymphoma grade 3B. A separate entity?

Annigje Geesje Bosga-Bouwer

Onderzoeksoutput

1360 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een maligne lymfoom is een kwaadaardige woekering van witte bloedcellen die zich meestal manifesteert in lymfeklieren en zich verspreidt via het bloed- en/of lymfestelsel. Lymfomen kunnen in twee categorieën ingedeeld worden; de Hodgkin (HL) en non-Hodgkin lymfomen (NHL). In dit proefschrift worden alleen de NHL besproken. De NHL worden volgens de World Health Organization (WHO) classificatie in verschillende histologische subgroepen ingedeeld. Deze indeling vindt plaats op grond van een combinatie van genetische, histologische, immuunfenotypische en klinische eigenschappen en is belangrijk voor de behandeling. De twee meest voorkomende histologische subgroepen zijn de folliculaire lymfomen (FL) en de diffuus grootcellige lymfomen (DLBCL). FL worden volgens een microscopische methode, de ‘Berard cell counting methode’ in 3 subgroepen gegradeerd; FL graad 1,2 en 3. FL graad 3 kan op basis van de hoeveelheid centroblasten onderverdeeld worden in 3A en 3B. FL3A bestaat uit een gemengde populatie van centroblasten en centrocyten terwijl in FL3B alleen een monotone populatie van centroblasten voorkomt .... Zie: Nederlandse samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kluin, Philip, Supervisor
  • Poppema, Sibrandes, Supervisor
  • van den Berg, Anke, Co-supervisor
Datum van toekenning20-dec-2006
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2006

Citeer dit