FOLLOW-UP OF GROWTH-RETARDED CHILDREN BORN BY ELECTIVE CESAREAN-SECTION BEFORE 33 WEEKS

HJ HUISJES*, R BAARSMA, M HADDERSALGRA, BCL TOUWEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)169-173
Aantal pagina's5
TijdschriftGynecologic and obstetric investigation
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1985

Citeer dit