Follow-Up of Melanoma Patients: The Need for Evidence-Based Protocols

Anne Brecht Francken*, Harald J. Hoekstra

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

  22 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)804-805
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr.-2009

  Citeer dit