Follow-up of successfully treated testicular cancer patients: consequences of the metabolic syndrome

E. C. de Haas, D. Th. Sleijfer, J. A. Gietema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-212
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2007

Citeer dit