Het voedsel van de nonnen van Yesse

Morvenna van Rijn, Franciscus Koolstra, Stijn Arnoldussen

OnderzoeksoutputPopular

44 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFood economy of Yesse monastery
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-29
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Spieker
Volume39
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit