Food intake, fuel homeostasis, and the autonomic nervous system.

AJW Scheurink*, LJ Nolan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
258 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)304-304
Aantal pagina's1
TijdschriftAppetite
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-1996

Citeer dit