Foreign control and modified audit opinions

Belen Gill-de-Albornoz Noguer*, Simona Rusanescu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    Originele taal-2English
    Tijdschrift Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review
    StatusAccepted/In press - 2020

    Citeer dit