Buitenlandse Directe Investeringen (FDI), Inclusieve Groei en Instellingen in Indonesië

Pande Nyoman Laksmi Kusumawati

  Onderzoeksoutput

  3301 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Directe buitenlandse investeringen (FDI) zijn van bijzonder belang voor ontwikkelingslanden, zoals Indonesië, aangezien de binnenlandse besparingen niet voldoende zijn ontwikkeling te financieren. Evenwel, de daadwerkelijke invloed van FDI op de ontvangende landen en hun economie is kwestieus. Daarbij komt nog dat bestaande studies zich voornamelijk gericht hebben op de bijdrage van directe buitenlandse investeringen aan economische groei. Het slechts richten op economische groei ten einde de invloed van FDI te bepalen, is een te beperkte benadering, aangezien empirisch bewijs aantoont dat economische groei vaak niet vergezeld gaat met een vermindering van inkomensongelijkheid en niveaus van armoede. Dientengevolge wordt in deze dissertatie voorgesteld een breder begrip van economische groei te hanteren, het zogeheten concept van inclusieve groei, bedoeld de bijdrage en de kwaliteit van economische politiek en zakelijke inbreng te bepalen, inclusief FDI. Het concept van inclusieve groei behelst groei die ten goede komt aan alle mensen in de maatschappij, ongeacht de situatie waarin zij zich bevinden. Door middel van een kwalitatieve methode en via het beschouwen van drie regio’s in Indonesië (de districten Badung, Mojokerto en Tangerang), is in deze dissertatie vastgesteld dat de invloed van FDI op inclusieve groei per regio verschilt. Bovendien wordt in deze dissertatie onderstreept dat zogeheten inclusieve instituties een belangrijke rol spelen in het bevorderen van FDI voor inclusieve groei. Inclusieve instituties verzekeren dat alle mensen in een maatschappij profiteren van FDI-gerelateerde activiteiten; ook betrekken deze instituties alle mensen in beleid en programma’s inzake FDI. Daarbovenop, in een gelaagd bestuurssysteem zijn inclusieve instituties een teken van betrokkenheid van lokale bestuursorganen bij openbare beleidsprocessen inzake het beheren van FDI ten gunste van inclusieve groei op het nationale niveau. Tenslotte, het bestaan van inclusieve instituties wordt ten zeerste beïnvloed door maatschappelijke waarden, waarden van de overheid èn die van buitenlandse maatschappijen.
  Vertaalde titel van de bijdrageBuitenlandse Directe Investeringen (FDI), Inclusieve Groei en Instellingen in Indonesië
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Herman, Joost, Supervisor
  • Holzhacker, Ron, Supervisor
  Datum van toekenning12-jul-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0782-1
  Elektronische ISBN's978-94-034-0781-4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit