Foreign ownership and financial reporting quality in private subsidiaries

Belen Gill-de-Albornoz Noguer, Simona Rusanescu*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)181-213
Aantal pagina's33
TijdschriftSpanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad
Volume47
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit