Forgotten Classics: Allan Pred's Behavior and Location

Pieter Pellenbarg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)22
Aantal pagina's1
TijdschriftRegional Insights
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2013

Citeer dit