Formal decomposition of n commuting partial linear difference operators

C. Praagman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)331-351
  Aantal pagina's21
  TijdschriftDuke mathematical journal
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit