Formal Proof or Linguistic Process? Beth and Hintikka on Kant's Use of 'Analytic'

A.J.M. Peijnenburg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)160-178
Aantal pagina's19
TijdschriftKantstudien
Volume85
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1994

Citeer dit