FORMALDEHYDE FIXATION AND MICROWAVE IRRADIATION

ME BOON*, PO GERRITS, HE MOORLAG, P NIEUWENHUIS, LP KOK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)313-322
Aantal pagina's10
TijdschriftHistochemical journal
Volume20
Nummer van het tijdschrift6-7
StatusPublished - 1988

Citeer dit