Formalising the ordering process to achieve responsiveness

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)396 - 410
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Manufacturing and Technology Management
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit