FORMATION AND PROPERTIES OF PERSISTING STELLAR BARS

F COMBES*, RH SANDERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)164-173
Aantal pagina's10
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume96
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1981

Citeer dit