Forms of Suretyship in the Peira in the Light of the Basilica

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-124
Aantal pagina's32
TijdschriftTijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Volume89
Nummer van het tijdschrift1-2
Vroegere onlinedatumjun-2021
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit