Formule trendbreuk voor EKO-verkoop: trendy of trend?

Esther Brunink, Sander Jansen, Mariska Kapser, Elise Kamphuis

OnderzoeksoutputAcademic

597 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de stijgende populariteit van biologisch voedsel is de verwachting dat het aandeel van biologische voeding in de totale levensmiddelenverkopen langzaam zal stijgen van slechts 1 % in 2000 naar 1,2 % in 2001. De TrendBreukformule is een nieuwe retailformule die een sterke stimulering van de verkoop van biologische producten wil bereiken door de prijs te verlagen. Deze formule houdt in dat houders van een zogenaamd TrendBreukabonnement de producten in de winkel kunnen kopen tegen inkoopprijs. Bij ‘De Biotoop’, de enige winkel waar de TrendBreukformule tot nu toe is ingevoerd, kost een abonnement ƒ 31,-- per maand. Het doel van het initiatief is dat de prijsverlaging koopkrachtverbetering oplevert voor de huidige EKO-consumenten, waardoor zij worden gestimuleerd om meer biologische producten te kopen. Naast de traditionele toepassing van de TrendBreukformule via de fysieke winkel, is het de bedoeling dat consumenten de biologische producten ook thuis kunnen bestellen, via telefoon, fax of Internet, waarna de bestelling thuis of op het werk wordt afgeleverd. Het abonnement gaat dan ƒ 37,-- per maand kosten, terwijl de verkoopprijzen gelijk blijven aan de TrendBreukprijzen. De bezorging van de producten zou kunnen worden verzorgd door Wehkamp. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de TrendBreukformule het aanbod van biologische producten inderdaad stimuleert (de trendbreuk), of een uitbreiding van de TrendBreukformule haalbaar is en hoe deze dient te worden vorm gegeven. Hiertoe zijn een marketingonderzoek, een financieel haalbaarheidsonderzoek en een strategisch toekomstonderzoek uitgevoerd.
Originele taal-2Dutch
UitgeverUniversiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's70
ISBN van geprinte versie90-5803-017-2
StatusPublished - 2002

Keywords

  • consumentengedrag
  • alternatieve landbouw
  • marktonderzoek

Citeer dit