Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

Jeroen Steenbakkers*, Ninke Stukker, K. de Glopper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
313 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-45
Aantal pagina's19
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume98
StatusPublished - 2021

Citeer dit