Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

Jeroen Steenbakkers*, Ninke Stukker, K. de Glopper

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)27-45
  Aantal pagina's19
  TijdschriftPedagogische Studiën
  Volume98
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit