Case note: ECLI:EU:C:2020:534

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Schade, bestaande uit de waardevermindering door een (software)gebrek in een Volkswagen, treedt in op het moment van aankoop. Dit is geen zuivere vermogensschade, maar materiële schade die leidt tot waardeverlies. De plaats waar de schade intreedt is de lidstaat waar de gelaedeerde het gebrekkige
product koopt van een derde (autodealer). Met deze uitspraak legt het Hof opnieuw een stukje van de artikel 7 sub 2-puzzel, maar past deze uitspraak daar naadloos in?

Vertaalde titel van de bijdrageForum damni in case of damage due to a (software) defect in a car: ECJ 9 july 2020, C-343/19, ECLI:EU:C:2020:534 (VKI/VW)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)443-446
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15-okt-2020

Rechtszaken

TitelHet forum damni bij schade door sjoemelsoftware
Gerechtelijke instantieHof van Justitie Europese Unie
Datum uitspraak02/07/2020
ECLI IDECLI:EU:C:2020:534

Citeer dit