Fotostrips in plaats van folders: Ondersteuning van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Ruth Koops van 't Jagt, Andrea de Winter, C. J. M. Jansen

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In Nederland heeft bijna 30% van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Begrijpelijke gezondheidsinformatie is extra belangrijk voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Verhalende gezondheidscommunicatie is een veelbelovende communicatiestrategie, zo blijkt uit een systematische review. Daarin hebben we onderzocht welke interventies de toegankelijkheid van gezondheidsdocumenten verbeteren voor ouderen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden. We onderzoeken momenteel of en hoe fotostrips over zorg- en gezondheidsthema’s mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen ondersteunen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)D294
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume160
StatusPublished - 2016

Citeer dit