Four unknown postcards from Theo van Doesburg to Antony Kok; Vier onbekende briefkaarten van Theo van Doesburg aan Antony Kok

Sjoerd Faassen, van, Hans Renders

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)43-49
  Aantal pagina's7
  TijdschriftRKD Bulletin
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jun.-2015

  Citeer dit