Från Olympus till Agora till kraftfält: Vetenskapens differentiering och integration i kulturella praktiker

J.A. Harbers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3 - 23
Aantal pagina's21
TijdschriftVEST Tidskrift for Vetenskapsstudier
Volume1
StatusPublished - 1994

Citeer dit