Fractionalisatie, volatiliteit en nieuwe partijen

S. Beyens, Simon Otjes, M. van de Wardt

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)103-119
TijdschriftRes Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit