Framing Biblical Reading Practices: The Impact of the Paratext of Jacob van Liesvelt's Bibles (1522-1545)

Renske Hoff*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  57 Downloads (Pure)
  Filter
  Afgelopen

  Zoekresultaten