Franklin Merrell-Wolff: An intellectual history of contemporary anti-intellectualism in America

Dave Vliegenthart

  Onderzoeksoutput

  14836 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit proefschrift beantwoordt de vraag waarom de anti-intellectuele claims van moderne Westerse guru’s van hedendaagse nieuwe religieuze bewegingen in Noord Amerika—met name tijdens de eerste (ca. 1920-1940) en de tweede (ca. 1960-1980) “New Age”—in toe-nemende mate zijn geïntellectualiseerd. Hierbij gebruikt het microhistorische fragemen-ten uit het leven en de leer van moderne Amerikaanse guru Franklin Merrell-Wolff (1887-1985) en zijn nieuwe religieuze beweging The Assembly of Man of “De Vereniging van de Mens” als uitgangspunt om macrohistorische ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen.
  Anti-intellectualisme is een argwaan of afkeer voor een reflectief leven, waarin het denken centraal staat. Intellectuelen binnen en buiten de academie spreken van een anti-intellectuele “vlucht van de rede” in Amerika, vooral met betrekking tot de “spiritualiteit” van hedendaagse Westerse guru’s. Echter, als we kijken naar hun gedachtegoed, dan zien we dat het weliswaar gestoeld is op anti-intellectuele ervaringen, maar dat deze zijn uit-gewerkt tot uiterst intellectuele ideologieën. Hoe en waarom is deze paradox ontstaan?
  De conclusie is dat, na perioden van sociale crisis, zoals een revolutie of oorlog, (het besef van) een groeiende concurrentie tussen soortgelijke guru’s met een soortgelij-ke nieuwe religieuze beweging gebaseerd op een soortgelijke ideologieën dat terugvoert op soortgelijke religieuze ervaringen er voor heeft gezorgd dat de leiders en volgelingen van deze bewegingen hun anti-intellectuele claims steeds meer intellectueel moesten uitwerk-en, om zo een “unieke” identiteit te creëren en te behouden. Dit geïntellectualiseerd anti-intellectualisme zijn geen vluchten van de rede, maar redelijke vluchten voorbij de rede.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • von Stuckrad, Kocku, Supervisor
  • Taves, A., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning9-mrt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9551-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-9550-0
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit