Frequency-dependent resemblance of male-colored females to males in a damselfly

Wicher Vos, Jan Komdeur, Martijn Hammers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

297 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)958-962
Aantal pagina's5
TijdschriftInsect Science
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum6-apr-2018
DOI's
StatusPublished - okt-2019

Citeer dit