Frequency spectra of cochlear acoustic emissions (’’Kemp‐echoes’’)

H.P. Wit*, J.C. Langevoort, R.J. Ritsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)437-445
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit