Friendship, housing environment and economic resources: What influences social network size after age 50?

Viola Angelini, Anne Laferrère

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelActive Ageing and Solidarity Between Generations in Europe
RedacteurenAxel Börsch-Supan, Martina Brandt, Howard Litwin, Guglielmo Weber
UitgeverijWalter de Gruyter GmbH
Pagina's323-335
Aantal pagina's13
ISBN van elektronische versie9783110295467
ISBN van geprinte versie9783110295450
DOI's
StatusPublished - 1-jan-2013

Citeer dit