Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFrom a public body Sint Eustatius to an independent Statia?
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20180446
Pagina's (van-tot)446-448
Aantal pagina's3
TijdschriftArs Aequi
Volume2018
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1-jun-2018

Citeer dit