FROM A SYNTHETIC, MICROPOROUS, COMPLIANT, BIODEGRADABLE SMALL-CALIBER VASCULAR GRAFT TO A NEW ARTERY

B VANDERLEI*, CRH WILDEVUUR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-347
Aantal pagina's11
TijdschriftThoracic and cardiovascular surgeon
Volume37
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec-1989

Citeer dit