From Aminomutases to Ammonia Lyases: A Protein Engineering Study

Marcelo F. Masman, Matthew M. Heberling, Dick B. Janssen

OnderzoeksoutputAcademic

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)655a-655a
TijdschriftBiophysical Journal
Volume106
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit