From Ancient Religions to Modern Scholarship: The Work of Hans G. Kippenberg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)261-266
Aantal pagina's5
TijdschriftReligious Studies Review
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2003

Citeer dit