From court to Government. History of literary institutions in Netherlands and Flanders

Sandra van Voorst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)423-424
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSpiegel der Letteren
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit