From Houses to Ships: Governance as a form of Law

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-16
TijdschriftLe Libellio
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1-nov-2018

Citeer dit