From islander to team player: How to make professional silos more fluid

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  65 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)586-586
  Aantal pagina's1
  TijdschriftMedical Education
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift5
  Vroegere onlinedatum13-feb.-2022
  DOI's
  StatusPublished - mei-2022

  Citeer dit