From Living Apart to Living Together: Do Children Born before the Current Partnership Matter?

Roselinde van der Wiel*, Clara H. Mulder*, Helga A. G. de Valk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten