From personal views on evolution to evolution in personal views: a word of thanks to Prof. Dr. Gerard Schuiling

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)231-231
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Volume26
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit