From Plato to nato: The idea of the West and its opponents

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)871-872
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPolitical geography
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - sep.-1999

  Citeer dit