From Selves to Systems: On the Intrapersonal and Intraneural Dynamics of Decision Making

James Grayot

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)208-227
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit