From sleep to arousal to attention deficits in neuropsychiatric disorders

Johannes Thome, Oliver Tucha*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1-S2
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neural Transmission
Volume124
Nummer van het tijdschriftSupplement 1
Vroegere onlinedatum14-nov.-2016
DOI's
StatusPublished - feb.-2017

Citeer dit