From Some-tox to More-tox during the COVID-19 Pandemic

Haydar Aslan Gülbitti, Sohrab Waziri, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)698E-699E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume148
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-okt-2021

Citeer dit