From the Editors: Insights on how we try to show empathy, respect, and inclusion in AMJ

Elizabeth. E. Umphress, Floor Rink, Cindy P. Muir (Zapata), Ivona Hideg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)363-370
TijdschriftAcademy of Management Journal
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit