From the passion of self-love to the virtue of self-interest: the republican morals of the brothers De la Court

A.V. Weststeijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)75 - 92
Aantal pagina's18
TijdschriftEuropean Review of History - Revue européenne d'Histoire
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2010

Citeer dit