From the Special Issue Editors: Agent-Based Modeling of Innovation Diffusion

Rosanna Garcia, Wander Jager*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)148-151
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Product Innovation Management
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt.-2011

Citeer dit