Van denken naar daad: R.G. Collingwood en het levende verleden

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Wie Collingwood zegt, zegt reenactment. In deze bijdrage laat Rik Peters zien dat de Britse archeoloog, historicus en filosoof veel meer te bieden heeft, ook aan historici. Staande op zijn schouders kunnen zij zijn idee van een praktische geschiedwetenschap verder uitbouwen.
  Vertaalde titel van de bijdrageFrom Thought to Action: R.G. Collingwood and the Living Past.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)79-91
  Aantal pagina's12
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume206/207
  StatusPublished - 1-apr-2016

  Keywords

  • Philosophy of history
  • R.G. Collingwood
  • Living Past
  • Uses of the past

  Citeer dit