Frontal sinus Response

J. Marc C. van Dijk*, Michiel Wagemakers, Astrid G. W. Korsten-Meijer, C. T. Kees Buiter, Bernard F. A. M. van der Laan, Jan Jakob A. Mooij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)530-530
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume116
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2012

Citeer dit